Jump to Navigation

Kontakt

Naziv: Savez bubrežnih invalida Vojvodine
Adresa: Bulevar Oslobođenja 6-8
Sedište: Novi Sad, 21000
Matični broj: 08164495
PIB: 100454425
Erste banka 340-2437-88
Telefon: 021/6333-866
E-mail: dijaliza.nsp@gmail.com

admin2 (Bela Tomek)
E-mail: tomekcorridor@gmail.com
 Main menu 2

by Dr. Radut.