Jump to Navigation

Stranice RFZO

 

Прописи РФЗО увези упута  за лечење у центрима за хемодијализу за текућу 2019. годину

From: Savez bubrežnih invalida Vojvodine <dijaliza.nsp@gmail.com
Sent: Tuesday, January 22, 2019 9:40 AM
To: Public <public@rfzo.rs>
Subject: Упути за лечење у центрима за хемодијализу

 

 

Поштовани,

 

Почетком године пацијенти на хемодијализи у Клиничком центру Војводине од својих лекара су добили захтев да доставе упут за болничко лечење на овом одељењу.

 

Упутства како и на кога треба да гласи упут није било прецизно као ни временски период на који би упути требали да буду обновљени у разговору са неким од центара у АПВ дошли смо до сазнања да се у другим центрима такви упути уопште нису захтевали.

 

Како би помогли пацијентима али и лекарима Опште праксе да одговоре на ове захтеве молимо Вас да нам пошаљете упутство по коме би се овакви упути издавали.

 

Нејасно је како да гласи упут: Дневна болница, болничко лечење, стационарно лечење.

Такође је нејасно да ли се упут издаје само на почетку терапије хемодијализом ( као што је пракса у приватним болницама хемодијализе ) дали се издаје годишње или шестомесечно.

 

Молимо Вас да нам у што краћем могућем року одговорите како би упутство и смернице које би добили од Вас могли да проследимо свим центрима и пацијентима на хемодијализи.

 

С поштовањем

Председник Савеза бубрежних инвалида Војводине

Дипл. ек. Зоран Мишковић

___________________

Одговор РФЗО дана : чет, 24. јан 2019. 15.41

 

По Члан 43. став 3. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, прописано је да изабрани лекар издаје упут осигураном лицу које се упућује на дијализу у стационарну здравствену установу, само код првог упућивања на дијализу.

Упут за дијализу важи док осигурано лице остварује здравствену услугу дијализе у истој здравственој установи.

На основу наведене  произилази да када осигурано лице треба да започне лечење дијализом у одговарајућој стационарној здравственој установи изабрани лекар издаје упут за стационарно лечење који гласи на ту здравствену установу са неограниченим роком трајања све док се осигурано лице лечи дијализом у тој здравственој установи.

           Осигурана лица која су се пре почетка ове године већ лечила дијализом на основу упута за лечење дијализом у Клиничком центру Војводине не треба да због почетка нове календарске године прибаве нови упут за ову здравствену установу.

            Упут за стационарно лечење у Клиничком центру Војводине издаје се осигураном лицу које до сада није имало упут за стационарно лечење у овој здравственој установи у којој треба да се лечи дијализом.  

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE
Direkcija, Jovana Marinovića 2, 11000 Beograd

              Lista čekanja u Opštoj bolnici Subotica ►

 

     Lista čekanja Клинички центар Војводине ►

 

             Provera izabranog lekara ►

 

               Pronađi lek ►

 

     Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) ►

 

Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србијe 

                             -Пронађи слободни термин ►

                       Овде можете проверити да ли је Ваша

                                здравствена картица

                                произведена ►

 

 

 

Правно-информационог система Републике Србије►

 

 

Linkovi:

 

- Министарство здравља ►

 

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ►

 

- Централни регистар обавезног социјалног осигурања Србије ►

 

- Портал еУправа Републике Србије ►

 

- Lečenje u inostranstvu na teret RFZO ►

 

(Za države sa kojima RFZO nema potpisan sporazum, kao što je Grčka, zdravstveni fond nudi dobrovoljno putno 
osiguranje, a polisa se može nabaviti u bilo kojoj filijali ili ispostavi RFZO, 
bez obzira na prebivalište osiguranika.)

_________________________________________________________

        Zdravstveno informativni portal

 

LekarInfo je posvećen poboljšanju zdravlja ljudi i dobrobiti pružajući korisnicima personalizovane zdravstvene informacije

i besplatne online i mobilni odgovore od najboljih lekara.

Svako ima pravo na slobodane , pouzdane i nezavisne informacije o zdravlju.

Cilj je da pomogne ljudima da bolje razumeju zdravlje, donose prave odluke i pronađu najbolje lekare.

• Zakažite konsultaciju /postavite pitanje

• Zdravlje • Bolesti

• Lekovi

_____________________________________

Z A K O N O PRAVIMA PACIJENATA by Tomek Bela on ScribdMain menu 2

by Dr. Radut.