Jump to Navigation

VAŽNA OBAVEŠTENJA

 Umanjena naknada uvećanog socijalnog dodatka

 
Savez Dijaliziranih <dijaliza.nsp@gmail.com>
 
(коме: novisad.csr, subotica.csr)
Poštovani 

Molimo Vas za što hitnije objašnjenje zbog čega je u januaru mesecu došlo do isplate uvećanog socijalnog dodatka po osnovu 100% invalidnosti u iznosu manjem za 817,00 dinara u odnosu na decembarsku isplatu.
 
Na osnovu više žalbi i prigovora naših članova-bubrežnih invalida sa 100% invalidnosti sa teritorije Subotice i Novog Sada u ime Saveza bubrežnih invalida Vojvodine molimo Vas za objašnjenje povodom sledećeg:
 
*svi naši članovi su osobe sa 100% invalidnosti i nalaze se na doživotnom programu lečenja hemodijalizom i svi poseduju rešenja o Tuđoj nezi i pomoći i rešenja o uvećanom socijalnom dodatku po osnovu 100% invalidnosti;
 
*poznato nam je da se visina isplate uvećanog dodatka koriguje prvog oktobra i prvog aprila na osnovu indeksa potrošačkih cena u prethodna 6 meseca u odnosu na datum korekcije;
 
*isplata uvećanog dodatka u decembru mesecu 2017. godine za novembar je iznosila 11.493,00 dinara;
 
*isplata u januaru mesecu 2018. godine za decembar 2017. godine je iznosila 10.676,00 dinara.
 
Molimo Vas da nam obrazložite zbog čega je došlo do umanjenje isplate uvećanog socijalnog dodatka za OSI sa 100% invalidnosti u iznosu od 817,00 dinara.
 
Napomena:
Činjenica da bubrežnih invalida na teritoriji APV ima oko 1200,a u Srbiji oko 5000, ukazuje na uskraćenu isplatu od minimum oko 5.000,000,00 dinara.
S poštovanjem 
Predsednik Saveza bubrežnih invalida Vojvodine
Dipl ek Zoran MIšković
 
 
 
 
 
 
 
Savez bubrežnih invalida Vojvodine
Bulevar Oslobođenja 6-8
21000 Novi Sad
Tel: 021/6333-866

___________________________________________

______________________________________

Odgovor RFZO uvezi (ne)funkcionisanja sistema "IZIS"-a u OB Subotica

 

16. март 2017. 15:24,

@rfzo.rs>

У складу са чланом 66. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања који је донет за спровођење Закона о здравственом осигурању, здравствена установа са којом је матична филијала закључила уговор дужна је да закаже специјалистичко-консултативни и дијагностички преглед за који није прописано утврђивање листе чекања најкасније у року од 30 дана од дана јављања осигураног лица здравственој установи са лекарским упутом уколико преглед није хитан и ако се код даваоца услуга не може обавити одмах по јављању осигураног лица на преглед.

Осигураном лицу које не може да буде примљено на заказани преглед у прописаном року од 30 дана, здравствена установа је дужна да на лекарском упуту упише и печатом овери датум заказаног прегледа или да му изда писану потврду коју потписује директор здравствене установе, односно лице које он овласти, а која садржи писмену информацију здравствене установе о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед, односно медицинску рехабилитацију („Образац ПЗ“) како је предвиђено чланом 68. Правилника.

Осигурано лице коме је издата потврда на Обрасцу ПЗ може да обави потребан преглед у приватној пракси или у допунском раду у здравственој установи са којом је закључен уговор. После обављеног прегледа осигурано лице има право да поднесе матичној филијали захтев за рефундацију трошкова за пружене здравствене услуге у приватној пракси. Уколико здравствена установа у коју је осигурано лице упућено, одбија да изда потврду на Обрасцу ПЗ, осигурано лице може да се обрати заштитнику права осигураних лица у тој здравственој установи.

Одговор на пријаву о повреди права из здравственог осигурања или извештај (сачињено обавештење) заштитника права осигураног лица сматра се доказом о јављању здравственој установи уместо потврде здравствене установе која се издаје на Обрасцу ПЗ.

Међутим, уколико је у здравственој установи тј. у Општој болници Суботица у коју сте упућени на специјалистичко-консултативни преглед уведен систем „ИЗИС“ (интегрисани здравствени информациони систем), одредбе Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања не могу да се примене, а то значи да Општа болница Суботица не би била у обавези да Вам изда потврду на Обрасцу ПЗ потписану од стране њеног директора.

Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) којим се као новина уводи електронско заказивање прегледа у здравственим установама саставни је део пројекта Министарства здравља.

За објашњење заштите права осигураних лица које се односе на заказивање, упућивање и обављање специјалистичко-консултативних прегледа осигураних лица преко ИЗИС-а, можете да се обратите на мејл mojdoktor@mojdoktor.gov.rs, обзиром да је Министарство здравља надлежно за имплементацију ИЗИС-а у здравственим установама.Main menu 2

by Dr. Radut.