Jump to Navigation

Nefrologija

(strana 236,tabela 2.) Lečenje anemije bubrežnog porekla, D63.8 (anaemia in morbis chronicis aliia, anemija kod drugih hroničnih obolenja), N18 (morbus renalis chronica, hronična bubrežna bolest), = vitamini B kompleksa ,3×1 ampula-nedeljno-intravenski doživotno!   Nazad na „Nefrologiju►”    
Konsenzus Amsterdamskog foruma o brizi o živim davaocima bubrega
MREŽA CENTARA ZA DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU BUBREGA U SRBIJI   Godišnji izveštaj počinje i ove godine prikazom broja centara za dijalizu i transplantaciju bubrega u Srbiji.          Na kraju 2011. godine u Srbiji je radilo 57 centara za dijalizu. Cen-tar za hemodijalizu Kliničko-bolničkog centra «Dr Dragiša Mišović Dedinje» koji je privremeno prestao sa radom aprila 2009. godine, nije obuhvaćen...

PagesMain menu 2

by Dr. Radut.